ØSTER ÅBY FRISKOLE
Nyborgvej 501
5881 Skårup

62 23 14 54

Telefontid kl. 9.00-14.00

Kontor@voresfriskole.dk

Takster

Skolepengetakster pr. 1. august 2020.

For alle 11-måneders takster gælder at juli er betalingsfri.

 

1. barn                                1.265 kr. pr. måned i 11 måneder

2. barn                                1.265 kr. pr. måned i 11 måneder    

3. barn                                Gratis

 

I september måned opkræves 50 kr. pr. elev, som dækker servering til forældremøderne og forældredagen.

 

Lejrskoler: Prisen for lejrskoler er ud over skolepengene og varierer fra klassetrin til klassetrin.

 

Kørselstakster pr. 1. august 2020 for skolens bus: Tilmeldingen er bindende for hele skoleåret:

a: for elever der efter offentlige kriterier (km-afstand) er tilskudsberettigede betales 375 kr. pr. måned i 11 måneder.

Bestyrelsen har besluttet at elever fra bhkl. til og med 2. klasse, der benytter skolens busser, er tilskudsberettigede uanset kilometerafstand til skolen.

 

b: for elever, der ikke er tilskudsberettigede betales 470 kr. pr. måned i 11 måneder.

 

c: enkelte ture                                                              10 kr. betales direkte i bussen

 

Frivillig musik:                                                              650 kr. årligt gældende for 2020/21 opkræves i oktober

 

Takster SFO pr. 1. august 2020 - inkl. feriepasning.

 

Modul 1         12.00 – 15.00                 1. barn            1.295 kr. inkl. forfriskning i 11 måneder

                                                                 2. barn            1.035 kr. inkl. forfriskning i 11 måneder

Modul  2        12.00 – 16.30                  1. barn            1.465 kr. inkl. forfriskning i 11 måneder

                                                                 2. barn            1.175 kr. inkl. forfriskning i 11 måneder

Tværfløjten (Forårs-SFO)  april-juli                               2.200 kr. inkl. forfriskning i 3 måneder

 

Morgenpasning fra august 2020.                                  20 kr. /gang, højst 250 kr. /måned

 

Takster for Børnehaven Tryllefløjten pr. 1. august 2020

 

1. barn                                                                            2.480 kr. i 11 måneder.

2. barn                                                                            2.110 kr. i 11 måneder.

Deltidsplads, kræver bevilling fra Svendborg K.      1.990 kr. i 11 måneder.

 

Tryllefløjten, Tværfløjten og SFO er lukket fredag efter Kr. Himmelfart, grundlovsdag, 2 uger i juli måned og mellem jul og nytår.

 

Framelding/udmelding skal ske skriftligt med en måneds varsel til udgangen af en måned.

 

Bestyrelsen