ØSTER ÅBY FRISKOLE
Nyborgvej 501
5881 Skårup

62 23 14 54

Telefontid kl. 9.00-14.00

Kontor@voresfriskole.dk

Sundhedsplejen

 

Sundhedsplejerske.

Kirsten Tornøe Iversen er vores tilknyttede sundhedsplejerske for skole og børnehave.

Tlf 2488 6788

Mail: Kirsten.tornoe.iversen@svendborg.dk

Jeg er primært på skolen om mandagen, men I er altid velkomne til at kontakte mig på intra eller telefon.

 

Sundhedsplejens tilbud til skoleelever 2019/2020

Alle skoler i Svendborg Kommune har tilknyttet en sundhedsplejerske. Hendes opgave er at

  • opspore sygdom og/eller fejludvikling
  • iværksætte sygdomsforebyggende og sundhedsfremmende foranstaltninger
  • oplyse og vejlede børn og forældre med henblik på at fremme børnenes fysiske og mentale sundhed og trivsel.

 

Dette gøres ved undersøgelser og samtaler med eleverne og evt. deres forældre samt ved forskellige sundhedspædagogiske aktiviteter.

Sundhedsplejen tilbyder således:

  • individuel undersøgelse og samtale i 0. klasse. Indskoling.
  • screening af vækst i 1. klasse samt opfølgning fra 0.klasses undersøgelse
  • screening af vækst i 3. klasse
  • sundhedspædagogisk aktivitet i 5. klasse. Fx pubertetsundervisning
  • individuel undersøgelse og samtale i 6. klasse
  • individuel undersøgelse og samtale i 8. eller 9. klasse. Udskoling.

 

For elever med særlige behov tilrettelægges en særlig indsats i samarbejde mellem forældre, sundhedsplejerske og lærere.

Den specifikke sundhedsplejefaglige indsats på skolerne aftales mellem sundhedsplejersker og lærere. Der kan forekomme individuelle variationer på de enkelte skoler, da indsatsen altid forsøges rettet mod de behov der opstår.

Forældre kan orientere sig i deres barns journal på www.sundhedsvejen.dk

Sundhedsplejersken indhenter samtykke til at barnet må deltage i sundhedsplejens generelle tilbud gældende for hele skoleforløbet.

Forældre, elever, lærere og øvrige samarbejdspartnere er altid meget velkomne til at rette henvendelse til sundhedsplejersken om sundhedsrelaterede problemstillinger. 

Med venlig hilsen

Jane Zenker Bergenhagen - Leder af Sundhedsplejen – Svendborg Kommune

Mail: jane.zenker.bergenhagen@svendborg.dk