ØSTER ÅBY FRISKOLE
Nyborgvej 501
5881 Skårup

62 23 14 54

Telefontid kl. 9.00-14.00

Kontor@voresfriskole.dk

Skolen

Velkommen til vores friskole.

Her kan du få et indblik i, hvem vi er. 

Du er også meget velkommen til at kontakte os og aftale et besøg hos os.

I skolen vægter god trivsel og forebygger mobning og mistrivsel ud fra en anerkendende tilgang til børnene med nærværende, tydelige og engagerede voksne.

Vi kan kendes på:

  • at vi begynder hver dag med morgensang for hele skolen
  • har solid faglig undervisning
  • meget sang og musik
  • kreative fag og værksteder, og elevernes værker udstilles
  • tid til leg
  • meget fine idræts, lege- og bevægelsesmuligheder
  • lejrskoler på alle klassetrin, dog ikke i 7. klasse
  • store og små leger sammen og hjælper hinanden
  • nej til lange skoledage

Fri tid skaber trivsel og trivsel skaber læring.

DSCF0836.jpg

Overvejer I skolestart eller skoleskift:

Så kontakt skolen for at få en aftale om en samtale og evt. aftale et besøg på skolen.

Vi anbefaler, at I skriver børn op i god tid til skolestart, da vi har stor søgning til skolen.

For at blive skrevet op til skolen bedes I ringe til kontoret for at få en indskrivningsblanket tilsendt på mail.

 

Vi har vores egne skolebusser:

Vi har 2 minibusser, der henter omkring 40 skoleelever hver morgenen, og kører dem hjem igen efter skole- og SFO-tid. (dog senest kl. 15)

Kontakt skolen vedr. denne mulighed for transport til og fra skole.

 

Proceduren ved indskrivning og optagelse af elever til skolestart i børnehaveklassen er:

Børn indskrives efter den dato indskrivningsblanketten er registreret modtaget på skolens kontor.

Elever vil blive optaget ud fra følgende prioritering:

1. Elever, der har ældre søskende på skolen i forvejen

2. Børn, der går i vores børnehave Tryllefløjten

3. Øvrige indskrevne børn efter indskrivningsdato

Det vil sige, at et år før skolestart i børnehaveklassen kan vi sige, hvem der får en plads i vores børnehaveklasse, og hvem der kommer på venteliste.

 

Øster Åby Friskoles værdigrundlag bygger på det Grundtvig-koldske skolesyn. Det indebærer bl. a. forpligtende fællesskab, tryghed og rummelighed.

Vision 2020 for vores friskole og børnehave.

Vi vil være det foretrukne valg af friskole og børnehave.

Engagerede, tydelige og nærværende voksne vil møde det enkelte barn, hvor det er. Ved at skabe det bedste læringsmiljø i et naturligt forpligtende fællesskab, vil vi fremme den enkeltes udvikling.

Alle bidrager til fællesskabet med sin personlighed og sit engagement og møder tryghed og rummelighed. Gennem den åbne samtale møder børn og voksne troværdige og ansvarlige mennesker og oplever at blive værdsat og taget alvorligt.

Skolen medvirker til, at børnene udvikler et aktivt forhold til tilværelsen med respekt for det enkelte menneske. Den enkelte må vise interesse og initiativ i en demokratisk skole, da demokrati er både en ret til medbestemmelse og en pligt til at tage et medansvar

 

De bedste hilsner

Per Wendelboe

Skoleleder