Børnehaven

 

 

Vi lægger vægt på at børnehaven er et hyggeligt sted at komme, med en hjemlig atmosfære, en åben og varm omgangstone, og hvor det at behandle hinanden respektfuldt, er en bærende kraft.

Børnehaven skal også være et sted, hvor alle har det sjovt. Derfor er humor en vigtig del af vores hverdag.

Vi vægter samarbejdet med forældrene meget højt, og alle har et ansvar for at fællesskabet til stadighed kan udvikle sig.

 

 

   

Vision 2020 for Tryllefløjten og friskolen:

Vi vil være det foretrukne valg af friskole og børnehave 

Engagerede, tydelige og nærværende voksne vil møde det enkelte barn, hvor det er. Ved at skabe det bedste læringsmiljø i et naturligt forpligtende fællesskab, vil vi fremme den enkeltes udvikling.

Kærlig hilsen og på gensyn :-)

 

Nickolas Jansen
Børnehaveleder